میانه tagged posts

چالش برگزاری عزاداری محرم در میانه كرونا

[ad_1]

گروه سیاسی: سخنان و در واقع مجوز رییس جمهور در مقام «رییس ستاد ملی مبارزه با کرونا» برای برگزاری مشروط مراسم محرم در وضعیت کرونایی با واکنش‌های متفاوتی رو به رو شده است. روحانی گفت: «ایجاد دوگانۀ عزاداری و سلامت، غلط است. مراسم محرم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.»
رییس جمهور این تعبیر را هم به کار برده تا منظور خود را روشن‌تر بیان کرده باشد: «برگزاری عزاداری‌های محرم، حتماً. رعایت پروتکل‌های بهداشتی، قطعاً». با این تأکید که این دو «مانعة‌الجمع» نیست...
Read More