كاربری tagged posts

كاربری کلینیک سینا مسکونی بود

[ad_1]

گروه جامعه: شهردار منطقه یک شهرداری تهران در مورد آتش‌سوزی در “کلینیک سینا مهر شمیران” تهران گفت: این ساختمان “کاربری مسکونی” داشت و وزارت بهداشت مجوز تأسیس مرکز درمانی را بدون “رعایت قوانین” داده است.حمید موسوی گفت: «وزارت بهداشت پروانه تأسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده است و ساختمان دارای پروانه معتبر تا سال ۱۴۰۰ است.»او افزود: «ما در شهرداری برای این ساختمان کاربری مسکونی صادر کرده بودیم و الباقی کار بر اساس قانون با وزارت بهداشت است.»کلینیک سینا در دهم تیر در آتش سوخت. ۱۵ زن و چهار مرد در این سانحه کشته و ۱۴ نفر دیگر مصدوم شدند...
Read More