غرب‌ستیزی tagged posts

از غرب‌ستیزی شما تا شرق‌گریزی آن‌ها!

[ad_1]

محمد توکلی
«مملکت را فروختند؛ شمال را به روسیه، جنوب را به چین»، «ایران را حراج کردند»، «استقلال مملکت از بین رفت» و … ؛ این جمله‌ها ومانند آن و حتی از آن‌ها تندتر جمله‌هایی است که در جامعه بسیار شنیده و می‌شنویم، به ویژه در این روزها که خبر مذاکره برای توافقی بیست و پنج ساله میان ایران و چین هم به گوش می‌رسد. بی‌راه نیست که اگر بگوییم همان دلواپسی‌هایی که اصولگرایان نسبت به مذاکره با غرب و توافق هسته‌ای داشتند، به نوعی دیگر در نگاه برخی به شرق و مذاکره با روسیه و چین دیده می‌شود. از اختلافات سیاسی که گذر کنیم این نگاه به شرق در میان مردم وجهی اجتماعی نیز دارد که توجه به آن حائز اهمیت است...
Read More