حکمت tagged posts

لکنت رسانه یعنی باب حکمت بسته است

[ad_1]

ابوالفضل فاتح
از ارزشمندترین دستاوردهای تکنولوژی ارتباطی، قابلیت امکان تصحیح متن به ویژه در «نرم افزارهای مشارکتی نظیر ویکی» است که با بهر گیری و الهام از آموزه های نرم افزارهای «متن باز» شکل گرفت و امکان تغییر، بهبود و ارتقاء متن را به صورت مداوم برای آحاد شهروندان فراهم می‌آورد و به شهروندان هویتی فعال و متفاوت با مخاطب دیروز می‌بخشد. مهم‌تر از جنبش با سابقه تر «اوپن سورس» با امکان تکرار و ارتقاء و با ویژگی «کپی لفت» و در پی آن قابلیت «نرم افزارهای مشارکتی» و سپس رسانه های اجتماعی، فلسفه و آموزه‌های این جنبش های نرم افزاری و ارتباطی و حتی هویتی برای انسان و جامعه امروز است...
Read More

ارتباط ایران با روسیه و چین از روی مصلحت و حکمت

[ad_1]

گروه سیاسی: دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: ما باید در دنیا، راه‌های گسترده‌ای را برای تعامل با دیگران از روی مصلحت و حکمت دنبال کنیم و ارتباط داشتن با روسیه و چین در همین نقشه راه تعریف می‌شود.
 حجت الاسلام حمید شهریاری  با اعلام این مطلب افزود: یک نقشه راهی داریم تا نظام جمهوری اسلامی بتواند با ارتباط گسترده با جهان در حوزه اقتصادی و اجتماعی اقتدار نظام را تثبیت کند و گام دوم انقلاب را در مسیر پیشرفت و عدالت بردارد.
وی  گفت: یکی ...
Read More