تشییع tagged posts

دولت روحانی جنازه اصلاحات را تشییع می‌کند

[ad_1]

گروه سیاسی: یك نماینده پیشین مجلس گفت: مشارکت در انتخابات آتی پرشور نخواهد بود و همه این اتفاق هم به دوران کرونا زده باز نمی‌گردد. با تک قطبی شدن انتخابات مشارکت آنچنانی نخواهد بود اما چون انتخابات شوراها در بیشتر شهرها قومی، قبیله‌ای و طایفه‌ای است نسبتا مشارکت کلی را بالا خواهد برد.
ابراهیم نکو، در ارتباط با رابطه جامعه کرونا زده و انتخابات آتی اظهار کرد: پیش از پرداختن به ابعاد فضای انتخابات در سالی که کرونا مهم ترین معضلش بوده باید واقعیت‌ها را دید و نباید آن‌ها را نادیده گرفت...
Read More