می مولداوی همیشه برنده آن خسته کننده مبارزه با فساد ؟

یک مرد پیاده گذشته گرافیتی به تصویر می کشد یک مولداوی پنج Lei سکه در پایتخت Chișinău, 2019. عکس (c): ماکسیم ادواردز. با اجازه استفاده می شود. این مقاله ممکن است از طریق همکاری با انتقال یک پراگ مبتنی بر چاپ و نشر و رسانه های آموزشی سازمان “من قربانی از تقلب توسط عالی رتبه … ادامه