نامه: تلاش برای پاک کردن بازنویسی تاریخ ایالات متحده است اسفناک

کشور ما نیست, نام خیابان ها و مدارس و یا شهرستانها و نه ساخت مجسمه یادبود و یا آثار برای صاحبان برده.

آنها برای مردان ساخته شده است که این کشور بزرگ و بسیاری از آنها صاحبان برده. بله که بخشی از تاریخ ما است.

رئیس جمهور Ulysses Grant داده شد یک برده که او را آزاد و او هرگز چشم پوشی میكنند.

در حالی که کشور ما در سال های اولیه آن برده داری بخشی از آن و آن زمان ما در یک جنگ داخلی به آن را متوقف کند. آیا ارزیابی مجدد از ملت ما تاریخچه معنی خلاص شدن از آن ؟ با تمام استرس در کشور ما تحت اکنون به کجا میرود ؟

باربارا پاترریچموند

ارسال نامه به سردبیر از طریق این formRead بیشتر نامه به سردبیر

tinyurlis.gdclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>