نامه: غارت اموال نمی کند و افتخار را به عقب هر کسی

Re: “غارت اشیاء برابر نیست به از دست دادن زندگی انسان” (نامه به سردبیر, ژوئن 19):

من خوشحالم که بالاخره کسی در این مورد حرف-نویسنده اذعان می کند برخی از معترضان بودند غارتگران و خرابکاری. اگر چه “از دست دادن اشیاء مادی برابر نیست به از دست دادن زندگی نامه”-نویسنده نتواند به تشخیص چندین حقایق مهم:

1. از بین بردن شخص دیگری شیء مادی نمی آوردن یک زندگی و یا افتخار هر کسی است.

2. سوختن ماشین کسی معنی نیست که آنها به طور خودکار دریافت یک مقایسه خودرو از بیمه. فرض کنید ماشین بود نه بیمه شده یا نه کافی بیمه?

3. چه کسی این حق را برای از بین بردن هر کسی دیگری را در ملک ؟

4. خواهد نامه-نویسنده همان احساس اگر او ماشین یا خانه و یا کسب و کار نابود شدند?

Roy Cavelliniلیورمور

ارسال نامه به سردبیر از طریق این فرمادامه مطلب نامه به سردبیر

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>