مینیاپولیس — Gianna Kneepkens به ثمر رساند 26 امتیاز و فضل کرک اضافه شده 25 عنوان دلوت مارشال بسیج برای 60-56 پیروزی جدید لندن-اسپایسر شنبه شب در کلاس AA بسکتبال دختران یک چهارم نهایی.

دلوت مارشال (26-5) پیشرفت به بازی مشیت آکادمی (26-5) در 8 بعد از ظهر جمعه در Williams عرصه در کلاس AA نیمه نهایی در یک نبرد unseeded تیم است. سوم-کشت جدید لندن-اسپایسر (28-2) نقش دوم-کشت ساوک مرکز (28-3) در تسلی نیمه نهایی در 8 بعد از ظهر پنج شنبه در کنکوردیا-سنت پل.