دلوت کتابخانه بنیاد را افزایش می دهد $20,000 در 1 روز

این دلوت کتابخانه بنیاد بیش از آن $20,000 یک روزه با هدف جمع آوری اعانه پنج شنبه توسط $5.

Patra Sevastiades مدیر اجرایی بنیاد کرد که پس از آنلاین و ارسال کمک های مالی شد و شمارش آنها جمع آوری شده و در مجموع $20,005 در دومین سالانه کتابخانه دادن بعد.

این کمک های مالی خواهد شد حمایت از کتابخانه تلاش برای بالا بردن جامعه از طریق دسترسی به اطلاعات کتابها و مواد انتشار اخبار از پایه و اساس خوانده است.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.rushrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>