۲۴درصد خانوار‌های شهری اجاره‌نشین هستند

[ad_1]

گروه اقتصادی: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران ۲۴ درصد خانوار‌های شهری و ۴.۵ درصد خانوار‌های روستایی در سال ۹۸ اجاره‌نشین بوده‌اند.

 بررسی داده‌های گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه سالانه خانوار در سال 98 حاکی از آن است که در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با 48 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده و همچنین در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، بیشترین سهم با 30درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.از سوی دیگر بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان می‌دهد که بیش از 24 درصد خانوار‌های شهری اجاره‌نشین هستند.این در حالی است که این آمار در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر بوده و حدود 4.5 درصد خانوار‌های روستایی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته 67 درصد خانوار‌های شهری و بیش از 86 درصد خانوار‌های روستایی در مسکن‌های ملکی ساکن بوده‌اند.همچنین حدود 9 درصد خانوار‌ها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. همچنین با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال 93 تا سال 98 متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها درصد تصرف مسکن ملکی با افزایش روبرو بوده که این معنی خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از خانوار‌ها است. به نحوی که در این آمار از سال 93 تا 98 در مناطق شهری 1.4 درصد و در مناطق روستایی 1.39 درصد رشد داشته است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>