[ad_1]

گروه سیاسی: احمد زیدآبادی در یادداشتی نوشت: مسعود بهنود روزنامه نگار شهیر ایرانی مدتی است که مواضعی شدید علیه سیاست آمریکا در برابر ایران می‌گیرد و عمدتاً به همین علت نیز مورد غضب نیروهای حامی براندازی قرار گرفته است. در همین حال عطاءالله مهاجرانی وزیر سابق ارشاد نیز که در لندن به سر می‌برد، در حمایت از مواضع رسمی جمهوری اسلامی و مقابله با مخالفانش، حتی گوی سبقت را از بسیاری از مدافعان سرسخت نظام ربوده و با زبانی سخت کنایه‌آمیز و گاه گزنده در این باره می‌گوید و می‌نویسد. هر گاه این دو چهره، مطلبی را علیه کشورهای مخالف جمهوری اسلامی توئیت می‌کنند، سایت‌های اصولگرا بویژه سایت مشرق نیوز آن را بدون درنگ بازنشر می‌کنند. حالا به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد روزنامۀ اعتماد یادداشتی را از مسعود بهنود منتشر کرده است که سراسر علیه استبداد نظام پهلوی است.در واکنش به این موضوع، سایت مشرق نیوز گزارشی طولانی رفته و با نگاهی فوقِ امنیتی هدف از انتشار نوشتۀ بهنود در روزنامۀ اعتماد را اجرای سناریوی امنیتیِ “سفیدنمایی” از وی و عطاء مهاجرانی قلمداد کرده است! خب، اگر نشر مطلبی از این دو نفر، پیگیری سناریوی “سفید سازی” است، این “اتهام” که پیش از هر کس، دامن خود مشرق نیوز را می‌گیرد چون این سایت از بازنشر هیچکدام از نوشته‌های انتقادی آنهاعلیه سیاست آمریکا و همپمانانش لحظه‌ای غفلت نمی‌کند! یعنی تا این اندازه یک بام و دو هوا؟ این ور بام قطب شمال و آن ورش خط استوا؟

 

[ad_2]

Source link