کدام خطوط اتوبوسرانی پایتخت شبانه‌روزی هستندگره جامعه: ۹ خط اتوبوسرانی شهر تهران به صورت شبانه‌روزی فعال و مشغول سرویس‌دهی به شهروندان هستند.

 ناوگان اتوبوس‌رانی تهران ۲۴‌ ساعته فعالیت می‌کند تا ترددهای شبانه شهروندان با سهولت انجام شود. خدمات‌رسانی خطوط بی‌آرتی تهران شب‌ها نیز ادامه دارد و اتوبوس‌های این خطوط بدون تعطیلی، در طول شبانه‌روز به جابه‌جایی مسافر می‌پردازند.خطوط بی‌آرتی پرترددترین مسیرهای اتوبوس‌رانی تهران هستند و بیشترین تعداد مسافران در این خطوط جابه‌جا می‌شوند. البته در این میان، خط ۷ بی‌آرتی که از میدان راه‌آهن در جنوب تهران شروع و به میدان تجریش در شمال تهران ختم می‌شود، پرمسافرترین خط اتوبوس‌رانی پایتخت است.همچنین خط یک بی‌آرتی که میدان آزادی و پایانۀ غرب در منتهی‌الیه غربی تهران را به چهارراه تهرانپارس و پایانۀ شرق در منتهی‌الیه شرقی تهران متصل می‌کند، دیگر خط اتوبوس‌رانی تهران با بیشترین تعداد مسافر است.خطوط شبانۀ اتوبوس‌رانی شهر تهران به این شرح هستند:

خط شمارۀ ۹۰۱: چهارراه تهران‌پارس – پایانۀ آزادی – ایستگاه چهارراه تهران‌پارس

خط شمارۀ ۹۰۲: خط پایانۀ خاوران – پایانۀ آزادی – ایستگاه پایانۀ خاوران

خط شمارۀ ۹۰۳: خط پایانۀ خاوران – پایانۀ علم و صنعت – ایستگاه خاوران

خط شمارۀ ۹۰۴: خط پایانۀ جنوب – پایانۀ شهید افشار – ایستگاه پایانۀ جنوب

خط شمارۀ ۹۰۵: خط پایانۀ بیهقی – پایانۀ علم و صنعت – ایستگاه پایانۀ بیهقی

خط شمارۀ ۹۰۷: خط میدان راه‌آهن – پایانۀ تجریش – ایستگاه میدان راه‌آهن

خط شمارۀ ۹۰۸: خط پایانۀ خاوران – پایانۀ جنوب – ایستگاه پایانۀ خاوران

خط شمارۀ ۹۰۹: خط مترو جوانمرد قصاب – پایانۀ لاله – ایستگاه پایانۀ مترو جوانمرد قصاب

خط شمارۀ ۹۱۰: خط دانشگاه علوم و تحقیقات – پایانۀ آزادگان – ایستگاه دانشگاه آزادSource link

ایندکسر