چین دشمنی به مراتب دشوارتر از شورویگروه بین الملل: وزیر خارجه آمریکا گفت: قدرت اقتصادی چین این کشور را به جهاتی به دشمنی دشوار برای مقابله نسبت به اتحادجماهیر شوروی در دوران جنگ سرد تبدیل کرده است. مایک پامپئو در برابر سنای جمهوری چک گفت: ” اتفاقاتی که امروزه در جریان است، جنگ سرد دوم نیست. چالش مقاومت در برابر حزب کمونیست چین بسیار دشوارتر است”.وی ادامه داد:  حزب کمونیست چین در اقتصاد، در سیاست و جامعه ما نفوذ کرده است چیزی که هرگز اتحاد جماهیر شوروی نداشت”. تسلط چین بر جهان اجتناب ناپذیر نیست ما ترسیم کنندگان سرنوشت خود هستیم.او سپس از اقدام جمهوری چک در تقویت روابط با تایوان تقدیر کرد .قرار است رئیس سنای جمهوری چک ماه جاری به تایوان سفر کند. پامپئو در سخنان خود خواستار اتحاد کشورها علیه چین شد و کمپین حزب کمونیست چین در کنترل جهان را تهدیدآمیزتر از  اتحاد جماهیر شوروی سابق دانست.Source link

ایندکسر