پای نیمی از جمعیت کشور به این بازار باز شد!گروه اقتصادی: بازار سرمایه همچنان روی بورس است و ورود چشم گیر متقاضیان به این بازار همانند ماه های گذشته ادامه دارد؛ به طوریکه تعداد کدهای بورسی صادر شده که در کل سال قبل به یک میلیون هم نمی رسید، تنها در یک ماه سال جاری به بیش از یک میلیون رسیده است. موضوعی که هرچند به نظر می رسد باعث بزرگ تر شدن بازار سرمایه شده است، اما گرانی هایی مبنی بر اینکه این طرف عرضه نمی تواند پاسخگوی این حجم از متقاضی باشد و همچنین عدم فراهم بودن زیرساخت های لازم وجود دارد. به گزارش ایسنا، طبق آمار میزان کدهای صادر شده در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۰۰ هزار و در سال ۱۳۹۸ نیز حدود ۹۰۰ هزار کد بوده است. اما این روند در سال جاری رنگ دیگری به خود گرفت؛ به طوریکه در فروردین‌ماه سال گذشته ۵۵ هزار کد صادر شد درحالی که در فروردین‌ماه سال جاری تعداد کدهای صادر شده به بیش از ۱۹۳ هزار کد رسید. کم تر کسی گمان می کرد سال ۱۳۹۸  که پرونده بازار سرمایه با ۱۱ میلیون و ۶۶۵ هزار کد بسته شد، در چهار ماهه نخست سال جاری به بیش از ۴۹ میلیون کد برسد.می توان گفت جایگاه ویژه بازار سرمایه در سال جاری بین مردم از همان فروردین ماه مشخص شد، زیرا تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سجام در فروردین سال ۱۳۹۸ معادل ۱۸ برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. این روند افزایشی همچنان ادامه دارد و طبق آخرین آمار، در تیرماه یک میلیون و ۴۲۰ هزار کد جدید صادر شده است تا تعداد کدهای بورسی به رقم ۴۹ میلیون و ۹۰۸ هزار کد برسد. البته نمی توان نقش آزادسازی سهام عدالت و ورود مشمولان این سهام به بازار سرمایه را در افزایش چشم گیر تعداد کدهای بورسی بی تاثیر دانست.

آمار جدیدالورودها به بازار سرمایه درحالی روز به روز بیشتر می شود که برخی بر این باورند که تعداد سهام‌داران خطرناک است. زیرا زمانی که طرف تقاضا تا این حد رشد پیدا کرده و جذب سرمایه به بازار تا این حد توسعه پیدا کرده است و عموم مردم دارند وارد بازار می شوند وظیفه ارکان بازار سرمایه این است که طرف عرضه را تقویت کند در غیر این صورت باعث بالا رفتن بی دلیل قیمت برخی از سهام شرکت‌ها می شود.البته در ماه های گذشته از یک سو شاهد عرضه اولیه سهام شرکت های مختلف و از سوی دیگر شاهد عرضه باقی مانده سهام دولت در قالب ETF بودیم. همچنین تسهیلات مالیاتی ورود شرکت ها به بازار سرمایه را آسان تر کرده است. با این حال با توجه به روند ورود متقاضیان به بازار سرمایه، طرف عرضه نیز باید روندی را طی کند که بتواند پاسخگوی تقاضا باشد تا عرضه و تقاضا در بازار به تعادل برسد و از تبعات سنگینی وزنه تقاضا بر عرضه جلوگیری شود.علاوه بر این، هسته معاملات پاسخگوی این حجم از متقاضیان نیست و تقریبا هفته ای دو تا سه روز شاهد اخلال در این هسته هستیم. هرچند راهکارهایی برای رفع آن در نظر گرفته شده است اما اکثرا زمان بر بوده و ورود متقاضیان جدید به بازار سرمایه، نگرانی ها درمورد توان پاسخگویی هسته را بیشتر می کند.Source link

ایندکسر