وتو قطعنامه آمریکا علیه ایران توسط چین و روسیهگروه بین‌الملل: شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را به رای گذاشت و با مخالفت چین و روسیه وتو شده است.
بنا به گزارش رویترز، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را به رای گذاشت که با مخالفت چین و روسیه، وتو شد. گفتنی اینکه، نماینده آمریکا در سازمان ملل قبلا با اذعان به احتمال وتوی هرگونه قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت توسط روسیه و چین، گفت تحریم تسلیحاتی علیه ایران باید تمدید شود.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه امروز در مورد این که اگر شورای امنیت تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، آیا چیزی از برجام باقی خواهد ماند؟ گفت: این کار به معنی این است که یکی از مهمترین مفاد برجام از بین رفته است. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این موضوع تاکید کرد: ما مطمئن هستیم که این اتفاق نخواهد افتاد.

 Source link

ایندکسر