نجات دختربچه از زیر آوار انفجار بیروت
گروه فیلم: تصاویری از زنده بیرون کشیدن دختر بچه ای از زیر آوار انفجار بیروت را ببینید.

….Source link

ایندکسر