مهلت شارژ حساب خبرنگاران برای طرح ترافیکگروه فرهنگی:مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی اعلام کرد: خبرنگارانی که پیامک تایید مدارک طرح ترافیک ۹۹ را دریافت کرده اند تا پایان روز یکشنبه (۱۲ مرداد ماه) مهلت دارند نسبت به پرداخت عوارض و شارژ حساب کاربری خود به مبلغ ۱۴۰ هزار تومان اقدام کنند.عمارسعیدیان فر با بیان اینکه تاکنون پیامک تأیید مدارک و سهیمه طرح ترافیک سال ۹۹ برای بیش از ۱۵۰۰ خبرنگار ارسال شده است، گفت: خبرنگارانی که پیامک تأیید مدارک را دریافت کرده اند تا پایان روز یکشنبه (۱۲ مرداد ماه ) مهلت دارند، نسبت به پرداخت عوارض و شارژ حساب کابری خود در سامانه ” تهران من ” به مبلغ ۱۴۰ هزار تومان اقدام کنند.مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی تصریح کرد: در سال ۹۹ به حدود ۲۰۵۰ نفر از خبرنگاران سهمیه طرح ترافیک تعلق خواهد گرفت و همچنان ارسال پیامک تایید مدارک طرح ترافیک به خبرنگاران ادامه دارد.به گفته سعیدیان فر، طی هفته آینده به سایر خبرنگاران که مجوز طرح ترافیک ۹۹ به آنها تعلق گرفته است پیامک ارسال خواهد شد.بنا براعلام روابط عمومی معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، سعیدیان فرد در پایان تاکید کرد: پس از اتمام سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران، فرآیند ارایه کارت بلیط به خبرنگاران متقاضی، آغاز خواهد شد.Source link

ایندکسر