[ad_1]


گروه فیلم: اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مجلس یازدهم با حضور در برنامه تهران بیست از تصمیم دولت برای بازگشایی مدارس به شدت انتقاد کرد.

….

[ad_2]

Source link