مطهری: خونِ روحانی رنگین‌تر از خونِ مردم نیست
گروه فیلم: اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مجلس یازدهم با حضور در برنامه تهران بیست از تصمیم دولت برای بازگشایی مدارس به شدت انتقاد کرد.

….Source link

ایندکسر