لشگر ۱۳ میلیونی مجردها در ایران

[ad_1]

شهلا کاظمی پور از این بابت نگران است و می‌گوید: در یک دوره متولدان دهه ۶۰ در سن ازدواج قرار داشتند که به همین دلیل ازدواج افزایش داشت. هم‌اکنون متولدان دهه ۷۰ به سن ازدواج رسیده‌اند اما به دلیل سیاست‌های منفی جمعیتی، اکنون تعدادشان کمتر است و با توجه به اینکه جمعیت در معرض ازدواج کمتر شده، تعداد ازدواج هم به تناسب آن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر سن ازدواج هم به دلایل مختلف رو به افزایش است و این موضوعی است که باید درباره‌اش اظهار نگرانی کرد.
وقتی آقایان به سن ۵۰ و خانم‌ها به حدود ۴۰ تا ۴۵ می‌رسند و در حال و هوای ازدواج نیستند، به این حالت تجرد قطعی گفته می‌شود و آمار آن طبق آمار متداول برای آقایان معمولا ۲ درصد مجردها و برای خانم ها ۴ تا ۵ درصد مجردها محاسبه می‌شود که اکنون به حدود ۷ درصد رسیده است. ضمن اینکه تعداد خانم‌های مجرد قطعی حدود ۳۵۰ هزار نفر است. البته در این بخش باید بگویم که آمار تجرد قطعی برای خانم‌ها رو به افزایش است.کاظمی‌پور  گفت: «بر اساس آمارهای رسمی اگر تمامی مردان ازدواج کنند، فقط یک‌سوم زنان شانس ازدواج دارند. دو سوم زنان نیز شانس ازدواج را از دست‌ می‌دهند، مگر اینکه با مردان مطلقه یا همسرفوت‌شده ازدواج کنند. با این تفاسیر باز هم احتمال تجرد دختران وجود دارد.»
کاظمی‌پور درباره وضعیت دخترها هم آمار قابل توجهی ارائه می‌کند: «در  زنان گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله ۷۸ درصد و همچنین در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله ۴۲ درصد مجرد هستند. در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ ساله نیز میزان مجردها ۳۰ درصد است. در تمامی گروه‌های سنی به دلیل تاخیر در ازدواج سن مجردی افزایش پیدا می‌کند و این تاخیر باعث می‌شود زنان شانس ازدواجشان را از دست بدهند.»او به دختران توصیه می‌کند که از هرگونه وقفه در ازدواج و نیز سختگیری‌های بی‌مورد صرف‌نظر و در سنین مناسب و کمتر ازدواج کنند.

 

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید