زیان ۱۸میلیون یورویی فرودگاه وین در سال جاریگروه اقتصادی: فرودگاه وین به علت شیوع ویروس کرونا از زیان مالی بیش از هیجده میلیون یورویی در سه ماه دوم سال میلادی خبر داد.براساس گزارشی که فرودگاه وین امروز سه شنبه منتشر کرده است، درآمد این فرودگاه در شش ماهه اول سال جاری حدود پنجاه درصد کاهش داشته است.این درحالی است که این فرودگاه در شش ماهه اول سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۸۲ میلیون یورو درآمد (سود خالص) داشته است.گونتر اوفنر رییس فرودگاه وین، تسهیل رفت و آمدهای سفر را خواستار شد و تاکید کرد: بدون فعالیت پروازهای بین المللی بحران همچنان ادامه خواهد داشت.اکنون شش هزار نفر از کارکنان این فرودگاه به علت شیوع کرونا به انجام کار نیمه وقت مشغول هستند.فرودگاه وین پوش ماسک در این فرودگاه را اجباری کرده است و به مسافران هوایی این امکان را می‌دهد که تست کرونا را در همین فرودگاه انجام دهند.مسافرانی که از مناطق هشدار به اتریش باز می‌گردند باید تست منفی کرونا در دست داشته باشند.Source link

ایندکسر