داماد پلید سر خواهرزنش را با شمشیر قطع کردگروه حوادث: داماد افغان خواهرزن ۱۹ ساله اش را پس از تجاوز سلاخی کرد.گزارش پلیس محلی حاکی از آن است که مجرم ۳۰ ساله پس از این که مقتول در خانه تنها بود به اجبار او را مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار داد و برای این که راز تجاوزش فاش نشود دختر جوان را با شمشیر سر برید. خانواده قربانی که پس از چند ساعت به خانه بازگشتند با جسد بدون سر دخترشان رو به رو شدند که به طرز هولناکی به قتل رسیده بود.با تماس خانواده با اداره پلیس و حضور ماموران در محل جنایت جسد به پزشکی قانونی انتقال داده شد تا سرنخی از عامل این جنایت پیدا شود. در پی معاینه کارشناسان مشخص شد که قربانی مورد تجاوز قرار گرفته و سپس به قتل رسیده است که با توجه به آزمایش دی ان ای به روی اثرات مردانه داخل بدن مقتول هویت عامل این جنایت کشف و افشا شد. پس از دستگیری مرد هوسباز وی به جنایت خود اعتراف کرد و قتل را گردن گرفت.Source link

ایندکسر