بررسی ارور ها و کدهای خطای یخچال های ویرپول و جنرال الکتریک

[ad_1]

در این مطلب ما قصد داریم بصورت کامل به بررسی ارورها یا کدهای خطای یخچال فریزر و ساید بای ساید ویرپول و جنرال الکتریک بپردازیم و سپس شرح دهیم که چطو این ارور ها را رفع نمایید.

بررسی ارور ها و کدهای خطای یخچال های ویرپول و جنرال الکتریک

کد های خطای یخچال فریزر و ساید بای ساید ویرپول

در جدول زیر که توسط نمایندگی ویرپول سرویس تهیه شده است، خلاصه ای از کد های خطای یخچال ویرپول آمده است. هر کدام از این کد ها، نمایان کننده مشکل فنی ایجاد شده در دستگاه هستند. با آگاهی از اینکه کدام قسمت دستگاه دچار نقص فنی شده است، می توانیم در جهت برطرف کردن آن اقدام کنیم.

 


کد دلیل مشکل راهنمایی
E0 خطای یخ ساز یخ ساز دستگاه به درستی کار نمی کند پیشنهاد می کنیم با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید
E1 خطای سنسور یخچال _______ پیشنهاد می کنیم با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید
E2 خطای سنسور فریزر دمای قسمت فریزر اشتباه است پیشنهاد می کنیم با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید
E3 خطای سنسور یخ زدایی دمای یخچال فریزر اشتباه است -لطفا انسداد لوله تخلیه و خروجی آب یخچال را کنترل نمایید

– درصورت برطرف نشدن مشکل، با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید

 
E4 خطای سنسور یخ زدایی یخچال دمای دستگاه اشتباه است پیشنهاد می کنیم با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید
E5 خطای سنسور یخ زدایی فریزر دمای قسمت فریزر اشتباه است پیشنهاد می کنیم با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید
E6 خطای صفحه اصلی دستگاه/ صفحه نمایش صفحه نمایش یا کلید های کنترل به درستی عمل نمی کنند پیشنهاد می کنیم با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید
E7 , E8 خطای سنسور دمای محیط در صورت نمایش این کد روی دستگاه، تعدادی از عوامل بر روی دمای یخچال تاثیر گذارند پیشنهاد می کنیم با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید
E9 هشدار دمای بالای فریزر ممکن است به دلیل باز ماندن درب فریزر، یخ مواد غذایی آب شده باشد -از بسته شدن کامل درب فریزر اطمینان حاصل نمایید

– درصورت برطرف نشدن مشکل، با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید
EE خطای مدار یخ ساز یخ ساز دستگاه به درستی کار نمی کند پیشنهاد می کنیم با مرکز خدمات تماس بگیرید و درخواست مهندس برای تعمیرات بدهید

 
کدهای خطای یخچال فریزر و ساید بای ساید جنرال الکتریک
تنظیمات نمایش کدهای خطا در بسیاری از یخچال فریزرها وجود دارند. این خطا ها به تعمیرکنندگان مجاز شرکت کمک می کنند مشکل فنی دستگاه را سریعتر تشخیص دهند. زمانی که مشکل فنی در دستگاه ایجاد شد، چراغ چشمک زن سبز رنگ و کدهای خطا که با صدای بوق همراه هستند، در صفحه نمایش یخچال نمایان میشوند. در لیست زیر که توسط نمایندگی جنرال الکتریک سرویس تهیه شده است، تعدادی از خطاها نمایش داده شدند. لیست زیر شامل همه کدها نمی شود زیرا کدهای خارج از این لیست نیاز به حضور متخصص دارند.
 

کد دلیل مشکل راهنمایی
FF خطای زیاد شدن دمای فریزر آب شدن یخ مواد غذایی گرم شدن مواد غذایی داخل فریزر را چک کنید. دمای فریزر در حال زیاد شدن است
PF خطای برق دستگاه دستگاه کار نمی کند برقی که به دستگاه می رسد منقطع است. از سالم بودن کابل و پریز برق اطمینان حاصل نمایید
CL خطای یخ ساز ______ از عملکرد مناسب یخ ساز اطمینان حاصل نمایید
dE خطای سیستم یخ زدایی سیستم یخ زدایی در 24 ساعت گذشته به درستی کار نمی کند _______
CC خطای دما دمای دستگاه به درستی کار نمی کند کنترل کننده دمای یخچال را چک کنید

 
تعداد دیگری از کدها نیز ممکن است در صفحه نمایش دستگاه نمایان شوند. نمایان شدن این کدها دلیل نقص فنی نبوده و دستگاه در وضعیت معمولی به سر میبرد. در قسمت زیر به این کدها و علت ظاهر شدن آنها می پردازیم.

  • tC: اگر نمایشگر دمایی این کد را نشان میدهد(می تواند شبیه EC یا F بالایC و چیزی مشابه باشد)، نشانگر خطا نیست بلکه نشان دهنده تنظیمات سرمای بیشتر است.

    tF: اگر صفحه نمایش دما این کد را نشان میدهد(میتواند به صورت EF یا F بالای F و چیزی شبیه این ها باشد)، این کد نشانگر خطا نبوده و نمایان کننده تنظیمات یخ زدن بیشتر است.

در بیشتر مواقع هنگام نمایان شدن کد های خطای دستگاه، پیشنهاد می کنیم قبل از تماس با مرکز خدمات، کابل برق دستگاه را از پریز به مدت 30 ثانیه جدا کنید و سپس دوباره وصل نمایید. بدیهی است بیشتر خطاها با این کار برطرف نمی شوند.
 

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>