اعتراف تلخ پدر ریحانه عامری

[ad_1]

اعتراف پدر ریحانه عامری به تماشای لحظه به لحظه جان دادن ریحانه عامری. ریحانه عامری ، فاطمه برحی و رومینا اشرفی ، 3 دختری که قربانی غیرت مردان خانه شان شدند. 3 پرونده قتل ناموسی که توسط مهدی ابراهیمی سردبیر رکنا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>