احمد زیدآبادی: این چه معرکه‌ای است؟


گروه سیاسی: احمد زیدآبادی در كانال تلگرامی خود نوشت: گویا ممیزان وزارت ارشاد، تجدید چاپ مزامیر داود را به حذف واژه  اسرائیل  از سراسر کتاب مشروط کرده‌اند! به واقع من از این خبر غافلگیر نشدم چرا که یکی از شروط مجوز انتشار کتاب  الزامات سیاست در عصر ملت-دولت  نیز تغییر نام اسرائیل به  رژیم صهیونیستی در سراسر کتاب بود!

البته من با زحمت بسیار مسئولان ارشاد را قانع کردم که از اصرار خود در این باره دست بردارند چرا که کاربرد رژیم صیهونیستی  در یک متن، نماد گرایش ایدئولوژیک نویسنده آن است و هر گونه ادعای علمی و بی‌طرفانه بودن محتوای کتاب را باطل می‌کند!در واقع این درست مثل این است که دولت اسرئیل تمام نویسندگان و ناشران خود را به استفاده از ترکیب  رژیم آخوندی  به جای استفاده از ایران یا جمهوری اسلامی ملزم کند! حال فرض کنید نویسندگانی مانند گیدئون لِوی یا امیره هس که از منتقدان سرسخت سیاست اسرائیل هستند، در نوشته‌های خود ناچار به کاربرد  رژیم آخوندی  شوند، در آن صورت آیا کسی به بی‌طرفی و استقلال آنها اعتماد می‌کند؟

البته ترکیب رژیم صهیونیستی به خودی خود توهین‌آمیز نیست و از قضا به لحاظ معنایی در فرهنگ یهودی می‌تواند ارزشمندتر از اسرائیل تلقی شود چرا که صهیون نام کوهی در اورشلیم و در اغلب متون نامِ خودِ شهر اورشلیم یا بیت‌المقدس است و اشاره به آرمان یهودیان برای بازگشت به این شهر دارد! در واقع رژیم صهیونیستی معادل رژیم بیت‌المقدس یا رژیم اورشلیم است که ناخواسته تعلق این شهر به یهودیان را منعکس می‌کند! با این حال، استفاده از این ترکیب حالت نوعی تحقیر به خود گرفته و اسرائیلی‌ها را خوش نمی‌آید.

همین منطق در باره کاربرد  رژیم آخوندی  که ورد زبان اعضای مجاهدین خلق شده نیز صادق است!  رژیم آخوندی  فی‌نفسه معنای بدی ندارد. آخوند در لغت معادل خداوندگار و دانشمند است و رژیم آخوندی  هم معنایی جز حکومت عالمان یا روحانیون  ندارد، اما روشن است که قصد و مراد مجاهدین خلق از آن، تحقیرآمیز است. در هر صورت دوایر حکومتی و دولتی مختارند که اسرائیل را به هر عنوان که دوست دارند، خطاب کنند، اما تحمیل واژگانی خاص بر ناشران و نویسندگان و مطبوعات به هیچ صورت و با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست و حتی بعضاً می‌تواند عواقبی زننده‌تر از حذف اسرائیل از مزامیر داود داشته باشد.

اسرائیل در اصل نام دیگر یعقوبِ پیامبر است. بر اساس قصه‌های کتاب مقدس، از آنجا که یعقوب با خدا گلاویز شد و با او جدال کرد، او را جنگنده با خدا  یا اسرائیل لقب دادند! از همین رو به اعقاب یا اسباط دوازده گانه یعقوب  بنی‌اسرائیل  می‌گویند. حال فرض کنیم که استفاده از واژه اسرائیل در ایران به کل ممنوع شود، در آن صورت قرائت قرآن و تجدید چاپ آن هم با مشکل مواجه خواهد شد! در آیه 93 سوره آل‌عمران از  اسرائیل  نام برده شده و در آیه 58 سوره مریم نام  اسرائیل  درکنار آدم و نوح و ابراهیم آمده و بنی‌اسرائیل نیز 22 بار در قرآن تکرار شده است!

حالا با این حساسیتی که ممیزان وزارت ارشاد نسبت به کاربرد واژه اسرائیل به خرج می‌دهند، آیا قرار است اسرائیل و بنی‌اسرائیل کلاً از متن قرآن حذف شوند یا اینکه به جای آنها مثلاً  رژیم صهیونیستی یا بنی رژیم صهیونیستی گذاشته شود؟ واقعاً که چه معرکه‌ای است!

 Source link

ایندکسر